Jdi na obsah Jdi na menu
 


KMS 3/2012

13. 12. 2012

 Zápis č. 2/2012

 

 

ze schůzky KMS Kukleny, konané dne 16.2. 2012

 

Přítomni: Mgr. Alena Nekolová, Ing. Alois Havrda, Ing. Petr Nebeský, Libor Vondrák, Jitka Vízková, Ing. Monika Kalinová, Mgr. Jiří Morávek, Ing. Blanka Adámková

Nepřítomni: Mgr. Marcela Macháčková

Hosté: ing.arch. M.Matoušová

Místo konání: Restaurace U Růže - Pražská ulice

Požadavky na městskou policii - pana Zikmunda

33/2010 Sledovat zábavy v restauraci Fontána pro nadměrný hluk.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

4/2009 Dopravní zatížení Pražské ulice je neúnosné, zvláště vzhledem k další plánované zástavbě. Již dnes je 35 % nad únosnou míru. Předneseno na jednání zastupitelstva města.

18/2010 K významnému výročí obdrží starší občané květinový dar v ceně cca 200Kč/osoba ( 27 jubilantů) - zodpovídá pan Vondrák

 

37/2010 Požadavek občanů lokality Za Škodovkou k řešení ohrožení životního prostředí - hluk, vibrace, exhalace v důsledku nadměrné dopravy - požadavek na změření hygienických norem hluku - bude řešeno v rámci měření hlučnosti dle návrhu hl.architekta ing. Brůny. Je urgováno – Mgr.Nekolová.

16/2011 KMS trvá na aktualizaci stanoviska města do územního řízení k AUPARKU Koruna, které zohlední, že tato stavba jako významný cíl dopravy způsobí další nárůst dopravy v Kuklenách.

20/2011 Sledování záměru vytvoření klidové a parkové plochy podél Malého labského náhona. Město bude projednávat změnu územního plánu č. 314, vedoucí k odstranění trasy uvažované přeložky. Podrobnosti sdělila arch. Matoušová.

Požadavky na technické služby

 

21/2010 Žádáme o instalaci osvětlení přístupové cesty na hřiště FC Olympia ve směru od obytné části "Černá" - situace je stále nevyřešena, trvá. Vzhledem k roční době a častému výskytu nepřizpůsobivých občanů žádáme v rámci bezpečnosti dětí o urychlené řešení - vyřizuje FC Olympia. Možné i řešení v rámci vytvoření klidové zóny podél Malého labského náhonu.

14/2011 Nedostatečné zabezpečení skládky v oblasti Temešváru. Žádost o nápravu - zodpovídá Ing. Nebeský - úkol trvá

18/2011 Projednána stížnost pana Pospíšila na stav komunikace Růžová ulice. KMS žádá o vyspravení chodníků v tomto roce.

19/2011 Žádost na městskou zeleň o důkladné prořezání stromů v Kalendově ulici. Technické služby - Ing. Jeřábek.

25/2011 Stanovisko KMS k problematice vjezdu kamionů do skladů v bývalé oblasti Stavofinalu: doporučeno řešit vjezd z Pardubické ulice (bývalé Nádražní). KMS odmítá provoz nákladních aut po ulicích Krunertova či Machovcova. Neustále naléháme na dopravní řešení Kuklen.

31/2011 Ing. Havrda upozornil v souvislosti s novými informacemi o dostavbě dálnice D11, že vybudovaný sjezd v prostoru Bláhovka vnese dopravu směrem do centra města opět do Kuklen. Dostavba dálnice totiž není koordinována s výstavbou Jižní spojky! Není započato ani územní řízení, minimálně do roku 2014 nemá ŘSD peníze.

 

Stanovení dat schůzek KMS pro rok 2012:

19.1., 16.2., 15.3., 26.4., 17.5., 28.6., 30.8., 20.9., 18.10., 15.11. a 13.12.2012.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

10/2011 KMS vybrala pro umístění skříňky KMS objekt zastávky autobusu číslo 16 na náměstí E.F.Buriana, vývěska je však nefunkční. Schválena částka do 3 000Kč na znovuzřízení skříňky.

26/2010 Situace kolem bývalé koželužny: město zahájilo proces vypovězení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a tím otevřelo možnost k jednání s jiným investorem. KMS sleduje výsledky jednání o tomto objektu, který je v dezolátním stavu.

28/2010 KMS dále požaduje po vedení města zpracování regulačního plánu ke schválené změně Nová Zelená (změna č. 177) vzhledem k neujasněným dopravním podmínkám a neexistenci plánovaných komunikací nebo doporučuje využít změny č. 300, která je změnou změny č. 177 (vyvolanou vyhlášením záplavové zóny) - čekáme na reakci města. Ing. Havrda na magistrátu urguje další postup.

12/2009 Dětské hřiště v území Za Škodovkou. Projednáno na schůzce s panem primátorem a vedoucím majetkového odboru. Navrženo vykoupení pozemku v ulici Kampelíkova od ZVU - Děti během prázdnin pozemek v rámci možností uklidily, bylo přislíbeno odvezení odpadu, bohužel nerealizováno. Žádáme o urychlené řešení, protože zde vzniká nová skládka. Komunální odpad odvezen, ale ostatní zatím zůstává nezměněno. Žádáme majetkový odbor (ing. Votroubka) o urychlené vykoupení pozemku. - zodpovídá paní Nekolová

 

Nově projednané body:

- KMS požaduje po Radě města a Technických službách města HK zajistit bezpečnost průjezdu Kuklenského podjezdu pro cyklisty (v současném zimním období obzvláště nebezpečné) a jeho opravy včetně vyčištění v části pro pěší. Mgr. Nekolová – dopis.

 

- Příprava besedy s občany – pravděpodobně koncem března, termín bude oznámen.


 

Příští schůzka komise se bude konat dne 15.3. v 19,00 hod. v restauraci U Růže.

za KMS Alena NekolováVíce zde: http://hkkukleny.webnode.cz/news/kms-2-2012/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář