Jdi na obsah Jdi na menu
 


KMS 4/2012

13. 12. 2012

 Zápis č. 4/2012

ze schůzky KMS Kukleny, konané dne 26.4. 2012

 

Přítomni:       Mgr. Alena Nekolová, Ing. Alois Havrda, Ing. Petr Nebeský, Libor Vondrák, Ing. Monika Kalinová, Mgr. Marcela  Macháčková, Jitka Vízková, Ing. Blanka  Adámková,

Nepřítomni:  Mgr. Jiří Morávek

Hosté:          Zdeněk Zikmund

Místo konání:  Restaurace U Růže - Pražská ulice

Požadavky na městskou policii pana Zikmunda

Stále sledovat problémové části naší čtvrti a v poslední době oblast hřitova.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

4/2009  Dopravní zatížení Pražské ulice je neúnosné, zvláště vzhledem k další plánované zástavbě. Již dnes je 35 % nad únosnou míru. Předneseno na jednání zastupitelstva města. KMS neustále urguje řešení.

18/2010   K významnému výročí obdrží starší občané květinový dar v ceně cca 200Kč/osoba ( 27 jubilantů)  -   akce probíhá - zodpovídá pan  Vondrák

 

37/2010     Požadavek občanů lokality Za Škodovkou k řešení ohrožení životního prostředí - hluk, vibrace, exhalace v důsledku nadměrné dopravy - požadavek na  změření hygienických norem hluku - bude řešeno v rámci měření hlučnosti dle návrhu hl.architekta ing. Brůny. Bude opět urgováno – Mgr.Nekolová.

14/2011  Nedostatečné zabezpečení skládky v oblasti Temešváru. Žádost o nápravu - zodpovídá Ing. Nebeský - úkol trvá. Havrda podal dotaz ohledně vzniku nových skladů za překladištěm komunálního odpadu.

16/2011    KMS trvá na aktualizaci stanoviska města do územního řízení k AUPARKU Koruna. Tato stavba jako významný cíl dopravy způsobí další nárůst dopravy v Kuklenách, ohrozí bezpečnost průjezdu Kuklenským podjezdem a vytvořením nové křižovatky s ulicí Zamenhofova na výjezdu z podjezdu zkomplikuje spojení Kuklen s centrem města. V současné době řeší kraj odvolání proti vydanému ÚR.

20/2011 Sledování záměru vytvoření klidové a parkové plochy podél Malého labského náhona. Město projednává změnu územního plánu č. 314, vedoucí k odstranění trasy uvažované přeložky. - sledováno  

  26/2010    Situace kolem bývalé Koželužny: město zahájilo proces vypovězení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a tím otevřelo možnost k jednání s jiným investorem – byl navázán kontakt s likvidátorem společnosti.  KMS sleduje výsledky jednání o tomto objektu, který je v dezolátním stavu. KMS schválila program na využití tohoto záměru: a) posílit v oblasti kvalitní bydlení, b) vytvořit plochu na parkování mimo Pražskou ulici, c) umožnit služby pro centrum Kuklen (bydlení pro seniory, sportovní a kulturní zázemí, restaurační a klubové zázemí), d) zeleň v souvislosti s Malým labským náhonem.

28/2010   KMS požaduje po vedení města využít změny územního plánu č. 300 (vyvolanou vyhlášením záplavové zóny v oblasti Nová Zelená) tak, aby zajistila etapovitost možné zástavby v oblasti Nová Zelená v závislosti na vybudování plánovaných komunikací Jižní spojka a Nová Zelená. Jen tak lze předejít nebezpečí dalšího zvýšení dopravy přes centrum Kuklen - žádáme jednoznačné vyjádření.

31/2011     Ing. Havrda upozornil v souvislosti s novými informacemi o dostavbě dálnice D11, že vybudovaný sjezd v prostoru Bláhovka vnese dopravu směrem do centra města opět do Kuklen. Ministerstvo dopravy a ŘSD totiž neuvažuje o realizaci Jižní spojky až po ulici Hradubickou ani ve svém střednědobém plánu. KMS upozorňuje vedení města na negativní dopady zesílené dopravy na životní prostředí v Kuklenách a to pro nepřipravenost města řešit nové napojení k centru města (Jižní spojka).

 

2/2012       Byla zpracována projektová dokumentace k opravě ulice Markova

3/2012     Bude uskutečněn Turnaj v badmintonu ve spolupráci s TJ Montas. Byla schválena částka ve výši 4 000Kč.

4/2012   KMS připravuje s vedením ZŠ a MŠ Kukleny slavnostní zakončení školního roku. Vycházející žáci obdrží odměnu ve výši 200Kč/1 žáka.

5/2012    Zahájena příprava dětského dne, opět ve spolupráci s místní školou. Schválena částka 5 000Kč na ceny.

 

 Požadavky na technické služby:  úklidy a opravy chodníků, odpadkové koše.

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

12/2009    Dětské hřiště v území Za Škodovkou. Probíhá jednání města o vykoupení pozemku.

10/2011  KMS vybrala pro umístění skříňky KMS objekt zastávky autobusu číslo 16 na náměstí E.F.Buriana. Schválena částka do 3000 Kč na znovuzřízení skříňky.

Stanovení dat schůzek KMS pro rok 2012:

17.5.,   28.6.,  30.8.,  20.9.,  18.10.,  15.11. a  13.12. 2012.

Nově projednané body:

6/2012      Řešení parkování na Pražské třídě po pravé straně od školní jídelny po zastávku MHD Anenské náměstí – omezení podélného parkování (mimo prostoru pekařství U Boučků). Pro nekázeň řidičů nelze chodník řádně zametat (TSmHK) a stojící auta nebezpečně omezují rozhled při vyjíždění ze dvorů. Žádost na odbor dopravy k vyvolání jednání.

7/2012         Schválena částka  3 000Kč  na ukončení soutěžní sezony dětských fotbalových družstev Olympia -pokud požádají.

 

Příští schůzka komise se bude konat dne 17.5. v 19,00 hod. v restauraci U Růže.

za KMS Alena Nekolová
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář